yaşlı bakım huzurevleri alzheimer demans hasta bakıcı unutkanlık geriatri bunama alzaymır

Yaşlı Bakımı Geriatri Alzheimer Demans Bunama Huzurevi Özel Yaşlı Bakıcı Yaşlı Bakımevi – Yaşlı Bakım Geriatri Alzheimer Demans Bunama Tedavi Özel Huzurevi Bakıcı Bakımevi

Tag Archives: Yaşlı Bakımı Geriatri Alzheimer Demans Bunama Huzurevi Özel Yaşlı Bakıcı Yaşlı Bakımevi

Artık günümüzde 65  yaş ve üstü yaşlılık dönemi kabul edilmektedir. Yaşlılık dönemi ile birlikte bireylerin şikâyetleri artmaktadır. Bu nedenle yaşlı bireylerin daha sık doktor kontrollerine gitmesi şikayetlerin azalmasında önemli bir etmen olacaktır. Yaşlılık bir hastalık değildir. Yaşamın doğal döngüsü içerisinde bir dönemdir. Ancak yaşlılıkta  bireylerin bazı hastalıklara yakalanma olasılıkları artmaktadır. Yaşlılık döneminde bazı hastalıklar daha […]

Ebeveyni Demans – Alzheimerlı olan Çocuğa açıklama yaparken dikkat edilmesi gerekenler; Çocuklara açıklama yaparken çok net ve anlaşılır bir dil kullanmak gerekir. Bu durum ne kadar üzücü olsa da ebeveyni veya bir akrabası Demans – Alzheimer hastası olan çocuğa yapılan açıklama onun için rahatlatıcı olacaktır. Tabiki açıklamalarınızı çocuğunuzun yaş ve anlayış durumunu göre yapmanız gerekecektir, […]

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek yaşlılarda aranan nitelikler: a) Huzurevlerine Kabul Koşulları 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak, Ruh sağlığı yerinde olmak, Bulaşıcı hastalığı olmamak, Uyuşturucu madde yada […]

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakım görecek 60 yaş üzerindeki yaşlıların saptanması, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması, verilecek hizmetin tür ve niteliği ile işleyiş esaslarını belirlemek, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsam […]

7 Ağustos 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26960 YÖNETMELİK ÖZEL HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve İşlemler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personelin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fiziki Özellikler ve Kuruluş Bölümleri BEŞİNCİ BÖLÜM Hizmet ve İşleyiş ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son […]

65 Yaş ve üzeri bireylerde aktif ve sağlıklı yaşlanmayı planlayan, yaşlı  bireyin mevcut sağlığını koruyarak ve hastalıklarını tedavi ederek yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen Dahiliye’ nin bir yan dalı olan bölümü Geriatri olarak tanımlayabiliriz. Geriatri uzmanları dahiliye uzmanı olduktan sonra üç yıl daha yaşlı sağlığı alanında eğitim alarak göreve başlarlar. 65 yaş ve üzeri tüm bireyler […]

Alzheimer hastaları sıklıkla zihinsel kayıplarının farkında olmazlar. Unutkanlığı reddederler. Daha önce yaşadıkları olayları ve konuşmaları unuturlar. Daha sakin ve durgun bir yaşam sürmeye başlarlar, eski sosyal zindelikleri kalmaz. Kişisel bakımlarını hatırlatmadan yapmamaya başlarlar. Tek başına seçim yapmada zorlanırlar, giysi kombini veya hediye seçimi yapamazlar. Para, banka işlemlerinde yetersizdirler, destek almadan konuya hakim olamazlar. Soru ve […]

  • 1
  • 2