yaşlı bakım huzurevleri alzheimer demans hasta bakıcı unutkanlık geriatri bunama alzaymır

ALZHEİMER NEDİR? – Yaşlı Bakım Geriatri Alzheimer Demans Bunama Tedavi Özel Huzurevi Bakıcı Bakımevi

Bunama zihin işlevlerinin bozulması ve kaybı demektir. Normal bir süreç sonunda zihin faaliyetlerinin bozulması bunamayı oluşturur. Bunama yapan hastalıklar içinde en önemli olanı Alzheimer’dir. Bu hastalık uzun zamandır bilinmesine karşılık günümüzde görülme oranı çok fazladır. Alzheimer hastalığının doğaldır ki yaşlılıkla yakın ilgisi vardır. 65 yaş ve üstü 100 hastadan 8 inde görüldüğü tıp dünyası tarafından ifade edilmektedir.

Alzheimer hastalığı belirsiz bir nedenle beyin hücrelerinin normal seyrinden önce ölmesi olarak tanımlanabilir. Yaşlılıkta beyin hücrelerinin ölmesi normal olmakla birlikte bu hastalıkta çok hızlı ve erkendir. Hücrelerin ölümüyle beyin büzülmekte ve küçülmektedir.

HASTALIĞIN NEDENİNİ OLUŞTURAN FAKTÖRLER

Yukarıda belirtildiği gibi nedeni tam olarak bilinmese de riskli durumlar şöyledir:

Hastanın yaşı (bu en önemli etkendir.)

Hastanın geçmişte yaşadığı duygu durum bozuklukları (depresyon vb…)

Hastanın geçirdiği Kalp damar hastalıkları (kalp krizi, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol vb…)

Hastanın geçmişte yaşadığı ciddi kafa yaralanmaları

Hastanın APOE4 taşıyıcısı olması

Hastanın Eğitim düzeyi

Bu hastalığın ortalama süresi 8 yıldır. Ancak bazı durumlarda hastalık yavaş seyrederken bazen de çok hızlı ilerlemektedir. Hastalığın evreleri vardır. (Erken, orta ve ileri)

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Bu hastalığın en önemli belirtisi unutkanlıktır. Yaşlılıkta normal olan unutkanlık dışında hastalık habercisi unutkanlık birbirinden farklıdır. Bu durum hekimlerin muayenesi, hasta yakınının verdiği bilgiler, beynin işlevlerinin değerlendirildiği nöropsikolojik değerlendirmeler ve diğer tetkiklerin (BT, MR, Kan tetkikleri vb…) toplanarak değerlendirilir.

Alzheimer hastasında önceleri basit unutkanlık vardır.  Örneğin yapacağı bir işi unutması, alış verişte alacağını unutması, gideceği bir yere gitmeyi unutması gibi. Önceleri işlerini bir yere not ederek yapmaya başlar. Daha sonraları unutkanlık artmaya başlar ve son yaşananları hatırlayamaz. İsimleri unutur. Koyduğu herhangi bir eşyanın yerini hatırlamaz.  Geçmişi her ayrıntısına kadar hatırlayan hasta son dönemde yaşananları hatırlamaz.

Yaşlılarda unutkanlık hafife alınmamalıdır. Çünkü bu hastalığın ilk belirtisi sinsi bir unutkanlıktır. Genç insanların unutkanlıkları yaşamın getirdiği ruhsal bunalımlar ve yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklanır. Bu arada düzensiz beslenmenin sonucunda bazı vitaminlerin eksikliği ve tiroid bozuklukları da unutkanlık yapabilir. İş hayatının yoğunluğu da unutkanlık nedenidir. Bu unutkanlık yaşlı hastalarda görülen unutkanlıktan ayrılmalıdır.

Yaşlı hastalarda Alzheimer hastalığının bir belirtisi de yol bulamamadır. Her zaman geçtiği yolu bulamıyor, evinin yerini çıkaramıyor, her zaman gittiği yerleri hatırlayamıyorsa ve hatta evin içinde mutfağın, yatak odasının veya banyonun yerini karıştırıyorsa Alzheimer hastalığı ile ilgili olabilir.

DİĞER BELİRTİLER

Hasta artık eski durumundan farklı olarak içine kapanık, neşesiz, önceleri ilgi alanında olan işlere ve hobilere isteksiz olabilir. Örneğin hep yaptığı ve zevk aldığı hobilerine karşı isteksizdir. Özellikle para konularında kafaları karışıktır. Hasta olmamış olayları olmuş gibi anlatabilir. Olmayan kişileri gördüğünü, olmayan olayları yaşadığını aktarabilir.

 Bu hastalıkta farklı bulgular olsa bile unutkanlık en önemli etkendir.

Yaşlı Bakım Geriatri Alzheimer Demans Bunama Tedavi Özel Huzurevi Bakıcı Bakımevi
Yaşlı Bakım Geriatri Alzheimer Demans Bunama Tedavi Özel Huzurevi Bakıcı Bakımevi