yaşlı bakım huzurevleri alzheimer demans hasta bakıcı unutkanlık geriatri bunama alzaymır

Alzheimer Hastalığı Testi – Yaşlı Bakım Geriatri Alzheimer Demans Bunama Tedavi Özel Huzurevi Bakıcı Bakımevi

Alzheimer Hastalığı Testi

Genellikle 60 yaş üzeri kişilerde çok daha sık görülen Alzheimer hastalığı, hastanın tüm hayatını olumsuz yönde etkilediği gibi, ilerlemiş evrelere ise kendisine bakan veya aynı evde yaşayan kişilerin yaşamlarını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Çoğu zaman Alzheimer hastalığının sonuncu evresinde, Alzheimer hastası kadar bakımını yapan kişi içinde, büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Alzheimer Hastalığı Testi

Araştırmalar sonucunda Alzheimer hastalığının 60-80  yaş arasındaki kişilerde görülme sıklığı % 12 iken, 80 yaşını aşmış kişilerde ise bu oranın, % 50 civarlarına çıktığı gözlenmektedir.

Halk dilinde bunama olarak da bilinen Alzheimer hastalığı’ na nelerin kesin olarak neden olduğu bilinmese de, Alzheimer hastalığı için birtakım önemli risk faktörleri olduğu da bilinmektedir.

Alzheimer Hastalığı Testi

Soyut düşünme yetisi kaybolur, ağır hafıza kaybı yaşanabilir, aşırı sinirlilik hali görülür, kişisel karmaşa yaşanır, garip ve şüpheci davranışlar sergiler, çok yakın zamanı unutma ve hatta tanıdığı yüzleri ve isimleri unutma gibi belirtiler gözlenen Alzheimer hastaları için, muayene ve Alzheimer testi sonuçlarına göre tanı konulabilir.

Yukarıdaki en basit test olmakla birlikte kliniklerde farklı testler uygulanmaktadır.

Test Sonucu; dört c harfi, üç 6 rakamı ve iki n harfidir, testi çözme süresi in uzaması da bir sorun olarak değerlendirilebilir.