yaşlı bakım huzurevleri alzheimer demans hasta bakıcı unutkanlık geriatri bunama alzaymır

Ocak 2019 – Yaşlı Bakım Geriatri Alzheimer Demans Bunama Tedavi Özel Huzurevi Bakıcı Bakımevi

Monthly Archives: Ocak 2019

Yapılan yüz yüze saha anketlerinin bize gösterdiği sonuç 65 yaş üstü bireylerde grip aşısı (influenza) hastalığın önlenmesinde ve hastalık etkilerinin azaltılmasında etkili bir yöntem olduğudur. Ayrıca hastane yatışlarını ve akabinde de ölüm oranlarını azaltmaktadır. Anket çalışmasındaki katılımcıların; %22 si aşı yaptırmıştır, Grip aşısı yaptırmak istemeyenlerin mazeretleri ise şöyle;   %21 i ihtiyaç duymuyor, %11 i […]

Kronik periodontitisin yani diş eti hastalığının altında yatan patojen Porphyromonas gingivalis isimli bakteri ölen Alzheimer hastalarının beyninde de tespit edildi. Bu bir rastlantı mı yoksa bağlantılı bir oluşum mu? Bu soruya cevap arayan bilim insanları fareler üzerinde yapılan bir deneyde ağızda oluşan bu bakterinin aynı zamanda Alzehimer ile ilişkili olan Amiloid beta isimli proteinin de […]

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek yaşlılarda aranan nitelikler: a) Huzurevlerine Kabul Koşulları 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak, Ruh sağlığı yerinde olmak, Bulaşıcı hastalığı olmamak, Uyuşturucu madde yada […]

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakım görecek 60 yaş üzerindeki yaşlıların saptanması, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması, verilecek hizmetin tür ve niteliği ile işleyiş esaslarını belirlemek, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsam […]

7 Ağustos 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26960 YÖNETMELİK ÖZEL HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve İşlemler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personelin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fiziki Özellikler ve Kuruluş Bölümleri BEŞİNCİ BÖLÜM Hizmet ve İşleyiş ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son […]

65 Yaş ve üzeri bireylerde aktif ve sağlıklı yaşlanmayı planlayan, yaşlı  bireyin mevcut sağlığını koruyarak ve hastalıklarını tedavi ederek yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen Dahiliye’ nin bir yan dalı olan bölümü Geriatri olarak tanımlayabiliriz. Geriatri uzmanları dahiliye uzmanı olduktan sonra üç yıl daha yaşlı sağlığı alanında eğitim alarak göreve başlarlar. 65 yaş ve üzeri tüm bireyler […]

Alzheimer hastaları sıklıkla zihinsel kayıplarının farkında olmazlar. Unutkanlığı reddederler. Daha önce yaşadıkları olayları ve konuşmaları unuturlar. Daha sakin ve durgun bir yaşam sürmeye başlarlar, eski sosyal zindelikleri kalmaz. Kişisel bakımlarını hatırlatmadan yapmamaya başlarlar. Tek başına seçim yapmada zorlanırlar, giysi kombini veya hediye seçimi yapamazlar. Para, banka işlemlerinde yetersizdirler, destek almadan konuya hakim olamazlar. Soru ve […]

Eğer hastanıza evde bakmak istiyorsanız öncelikle ev ortamını bu hastanın davranışlarına göre düzenlemelisiniz. Örneğin kazaları önlemek için mutfak, banyo, balkon ve dış kapıları kilitli tutmalısınız. Hastanın kendisine zarar verebileceği kesici ve yanıcı aletleri saklamalısınız. Ev içinde bile olsa düşüp yaralanmalara karşı onu yalnız bırakmamalısınız. Takılıp düşebileceği halı kilim gibi yaygıları kaldırmalısınız. Algısında ve otomotor sisteminde […]